setra.sk

Na stránke sa momentálne pracuje

Kancelária Bratislava
IM&EX, spol. s r.o.
Prístavná 10 , 815 24 Bratislava
Ing. Andrej Uhrin
konateľ, colný deklarant
Mobil: +421 918 412 826
E-mail: imex@importexport.sk
Kancelária Nitra
Trnavská 3561, 949 01 Nitra
Truckcentrum Score
Peter Uhrin
konateľ, colný deklarant
Tel: +421 905 323 986
E-mail: uhrin@setra.sk